Iemand moet het zeggen!THE GREAT AWAKENING


Informatie die U dient te weten om te kunnen ontwaken of om verder te kunnen ontwaken.

Tip: Lees alleen datgene wat U nu prikkelt en ga er dan eens een nachtje over slapen.

En lees het dan nog een keer door, dan gaat U steeds meer begrijpen.

Dat we jarenlang bewust zijn voorgelogen door staat en kerk.

En dat de bevolking bewust arm en dom is gehouden.


Succes en Sterkte met Uw ontwakingsproces!


De belangrijkste reden waarom de wereld zich bevindt in de situatie waarin we ons vandaag bevinden, we negeerden de verloren geschiedenis van onze voorouders!

De Waarheid over vaccinaties mag duidelijk niet worden gezegd of gepubliceerd...

Sommige mensen beweren dat de huidige natuurrampen te maken heeft met de aanwezigheid van een tweede zonnestelsel, het wormwood system (Nibiru, Nemesis etc.)

Lees dit als je graag wilt weten wie de Buitenaardsen zijn die duizenden jaren geleden op de aarde waren

CANNABIS

27-07-2021

Er zijn reeds veel onderzoeken gedaan naar de werking van Cannabis

Lijkschouwingen na de oorlog bleek dat de griep van 1918 niet een 'normale' griep was...

Om de superieure en satanische macht te behouden in de wereld komen de 'eindtijdperikelen' nu in een sneltempo op ons af...