Dit moet je even lezen...

22-04-2021


Heb een stuk tekst gecopieerd wat ik op donderdag 22-04-2022 kreeg aangereikt op Facebook van een zeer eerwaarde FB vriend, die veel kennis en info in zich heeft.

Het belang om vast te houden aan het virus en de cijfers = proberen om iedereen het slaven-vaccin te laten halen!


Het nieuwe plandemie circus staat al op de plank voor 2022-2025 Spars...

Vlak voor de uitrol van de nieuwe wereld orde van Klaus Schwab...

Met dit als resultaat....

Het Transhumanisme via de vaccinatie, als de hefboom, om de mensheid voorgoed aan de ketting te leggen.

De menselijke evolutie in het laatste stadium van haar ontwikkeling.

Afb. Het 'prikkie' van o.a. Pfizer is geen vaccin, maar gen-therapie.

Ook de vaccins worden in de strijd geworpen om de mensheid, zonder dat de meerderheid dat in de gaten heeft, en het wordt ook uiterst zorgvuldig verborgen gehouden, (het is daarom ook geen pandemie, maar een plandemie) verder te brengen in het laatste stadium van haar ontwikkeling. De integratie van de mens en de machine.

Transhumanisme is daarbij de grote hefboom, die het onmogelijke mogelijk moet gaan maken, om het menselijk brein te koppelen aan een cyber-spacenetwerk. Brain-to-Cloud, heet dat in het technologisch transhumanistische vakjargon.

De farmaciereuzen van Pfizer en Moderna leveren daarin hun medewerking, met hun vaccins (nauwelijks of niet getest), die valselijk als vaccins worden voorgesteld, maar in werkelijkheid 'gen-therapiëen' zijn, die alleen maar de uitwerking hebben van een zèèr schadelijke en veranderende werking op de zenuwcellen van het menselijk lichaam.

Het heeft de bedoeling om het menselijk gedrag voortaan te kunnen gaan sturen, controleren en manipuleren.

Het Wereld Economic Forum (de W.E.F. van Klaus Schwab) begon als de grote promotor van deze ontwikkeling met het publiceren van video's en allerlei promotiemateriaal, waarin de a.s. integratie van mensen met intelligente machines wordt aangekondigd.

Dit type vaccinaties zal zèèr ernstig gevolgen hebben voor de mensheid. De VN met als haar machtig uitvoerend orgaan de WEF in Davos, zal deze therapiëen gaan gebruiken voor haar bevolkingspolitiek (voor hen die achter de schermen gekeken hebben weten dat het strikt genomen, over bevolkingsreductie gaat).

In de 'great reset' van Klaus Schwab en in de 'final solution' van Bill Gates (vgl. Adolf Hitler met zijn vergelijkbare eugenetisch programma, werkte op dezelfde manier aan 'Die Entlösing der Judenfrage') om hun geopolitieke en economische doelstellingen te kunnen realiseren.

De enorme angstcampagnes en -propaganda, die er werd gecreeërd door de collaborerende mainstreammedia zorgden ervoor, dat de Westerse bevolking tot absolute volgzaamheid, social distancing, mondkapjes, avondklokken, testen en vooral tot vaccinaties- herstel: gen therapie, of tewel genetische manipulatie - te dwingen.

De van Harvard afkomstige bekende en bekroonde Amerikaanse medische wetenschapper dr. Leonard Horowitz heeft een aanklacht ingediend tegen de door hem aangetoonde kwaadaardige praktijken van Pfizer. De kans dat zijn aanklacht tegen 'Pfizer in behandeling wordt genomen en op een rechtszaak uitloopt, is gezien het overal ter wereld vastgestelde feit dat de gecorrumpeerde rechterlijke macht enkel nog bestaat om het beleid van overheden, multinationals en globalistische organisaties 'goed te stempelen', vermoedelijk nihil.

Dus als mensen en volken niet onmiddellijk massaal in opstand komen tegen deze antihumane technocratische 'Great Reset' agenda door te besluiten hier niet langer aan mee te werken, zouden de gevolgen voor de hele mensheid wel eens desastreus kunnen zijn.

Mensen met deze insteek t.a.v. dit 'narratief' worden op zijn zachtst gezegd weggezet als verwarde mensen (paranoïde wappies en complotdenkers) en op zijn negatiefst terroristen. Zij vormen een werkelijk gevaar voor de nieuw te introduceren wereld orde van een andere voorgeschreven samenleving. Renzo de Boer

Openbaringen 18 : 23b


Uw kooplieden en handelaren waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij "PHARMACY" werden alle volken verleid.

De vurige slangen die de Heer onder het volk zond en het volk beten waardoor vele mensen stierven waren een oordeel en straf van God. De Israëlieten vroegen de Heer om verlichting van deze pest en Mozes bad tot God en moest een vurige slang op een paal zetten en een ieder die gebeten was en naar de slang op de paal keek bleef in leven.

Koning Hizkia, de zoon van Achaz, de koning van Juda hij brak en vernietigde de koperen slang die Mozes had gemaakt, want de kinderen van Israël brandden er reukwerk op en noemden hem Nehushtan. Het symbool werd in tussentijd gedegradeerd tot een status van een heidense afgod en werd aanbeden door de Israëlieten.

Het werd later gebruikt en gerelateerd aan genezing en uiteindelijke heidense aanbidding. Satan is de slang en meesterbedrieger, alle symbolen die we kennen voor medicijnen bevatten slangen.

Bowl of Hygieiais

Is een van de symbolen van de apotheek en is een van de oudste en belangrijkste symbolen met betrekking tot de geneeskunde. Hygieia was de Griekse godin van gezondheid, hygiëne en de metgezel, echtgenote of dochter van Asclepius.

Asclepius 'symbool is zijn staf, met een slang eromheen; dienovereenkomstig is het symbool van Hygieia een beker of kelk met een slang om de steel gedraaid. Hygieia werd ook aangeroepen, samen met haar vader Asclepius , en Panacea in het origineel Hippocratische eed.

De oorspronkelijke eed van Hippocrates begon met de aanroeping "Ik zweer bij Apollo de Genezer en bij Asclepius en bij Hygieia en Panacea en bij alle goden ..."

De Staf van Asclepius

De staf van Asclepius ontleent zijn naam aan de Griekse god Asclepius, een godheid die in de Griekse mythologie wordt geassocieerd met genezende en medicinale kunsten. Asclepius 'attributen, de slang en de staf, soms afzonderlijk afgebeeld in de oudheid, worden gecombineerd in dit symbool.

De staf van Aesculapius en als de asklepian, is een met slangen ineengestrengelde staaf gehanteerd door de Griekse god Asclepius (de zoon van Apollo en Coronis).

De slang symboliseert de geneeskunst en staat voor genezing omdat hij zijn huid kan vervangen. Door te vervellen wordt hij volgens de klassieken herboren, zoals patiënten die zijn genezen, ook herboren zouden zijn.

De Caduceus

De Caduceus heeft meerdere betekenissen het is een symbool voor geneeskunde, maar is ook een traditioneel symbool van de Griekse god Hermes, beschermer van reizigers en kooplieden maar ook van handel. De caduceus heeft twee slangen die rond een vaak gevleugelde staf kronkelen.

Hermes Trismegistus wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschap, gnosticisme, wiskunde, meetkunde, alchemie, filosofie, geneeskunde en magie en hij ontving zoals wordt gezegd zijn goddelijke wijsheid in meditatieve trances.

Bron: Berend Logtenberg


Connect de Dots


Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)