Het Experiment

06-05-2021

Een deel uit het nieuwste boek "Tijd"

Geschreven door John H Baselmans-Oracle


Hoe is het mogelijk dat de mensheid zo afgestompt en gehypnotiseerd is?

Dat ze zichzelf in laten spuiten met een experimentele stof?

Hoe is het mogelijk dat je je eigen leven laat ontnemen door en via een experiment van het systeem?

Men weet dat er ongeveer 6.5 miljard moeten sterven!

Hoe kan men toestemming geven om op je eigen lichaam te experimenteren?

Hoe is het mogelijk dat mensen denken vrij te kunnen zijn terwijl ze een technologie ingespoten krijgen waar een systeem kan bepalen of je een kind mag krijgen of niet en of je werk hebt of op de straat leeft?

Hoe is het mogelijk dat na het vele slechte onderwijs en al bewust mensen dom houden er zo weinig mensen zijn die nog kunnen denken?

Wat is het dat de ogen van de mensen niet meer openen en ze als slaven in een rij wachten op hun lot, hun dood?

Honderden vragen die alleen maar bewijzen dat er vele lichamen al door het systeem in bezit zijn en als robotten fungeren met een belofte van mogen reizen en naar een kroeg mogen gaan!

Een lichaam wat ook nog eens onder een hypnose gebracht is en waar het systeem je voorhoudt vrijheid en leven!

U bent al gestorven als schapen op een slachtbank.De MATRIX van het systeem


Deel 1


- Of het die crimineel of verkrachter is om de hoek.

- Of het nu die moordenaar is die vrij rondloopt.

- Of het politie, justitie of de rechterlijke macht zijn die hun macht misbruiken.

- Of het de Politici - Presidenten of koninklijke huizen zijn die menen onschendbaar te zijn.

- Of het de geloven zijn met hun kerken en hun pauzen hoog op een troon.


Ze spelen het spel van de matrix, het spel wat hen opgedra-gen wordt, het spel waar zij slaaf van zijn, het spel waar zij geen uitweg in weten. Wees niet kwaad, heb geen wraakgevoelens en zie hen als zielige zwakke energieën die geen weg weten en rond dwalen in een verstikte matrix.

Angst en wraak zijn niet de 'tools' om deze mensen anders te laten zien.

Handel als een mens, verbonden aan het absolute, laat hen jouw leven niet beïnvloeden met hun zoeken in een verstikte matrix.

Namasté

John vdf Baselmans-Oracle


Boek

Tip, lees bladzijde 144 eens van dit boek over Willem-Alexander?

Wellicht gaan er dan weer wat ogen open, ook over de Demmink doofpot.

Lees ook datgene wat U op dat moment prikkelt om te willen lezen, dan gaat ook U verder ontwaken.

Sterkte en Succes met Uw ontwakingsproces!

Boek ► https://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf