Wat doe jij in de 24 uur die een dag (etmaal) lang is?

24-10-2021

Een goede vraag? Ja, ik vind van wel...


Ik zal je te zijner tijd uitleggen waarom ik deze vraag ter discussie bracht.


- Wordt vervolgd -


Belangrijke tekst voor de huidige tijd waarin we leven.


Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)