Wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog...

01-06-2021


Heel veel mensen in Nederland zijn hier nog steeds niet van op de hoogte!


Er is geen geldige Grondwet in Nederland.

In de door Foulkes gedicteerde voorwaarden bleven de Duitse troepen onder bevel staan van de Duitse commandostructuur ($76). Blaskowitz keerde op 6 mei 1945 terug met de door Foulkes gevraagde informatie over de Duitse troepen ($78). Er werd overeengekomen dat alle Duitse officieren een verborgen handvuurwapen mochten blijven dragen ($81).

Het is duidelijk dat de officiële Nederlandse geschiedschijving over de capitulatie van Duitsland aan Nederland een leugen is. Maar het wordt nog erger:

"Civic administration had a token revival, for in each community the pre-quisling-era burgomaster resumed office. As soon as possible, however, Dutch Military Government took over. ... 'Militair Gesag' is not too popular with many Dutch civs, who feel that their affairs are being run for them by Dutch officers who had been living comfortably in England or behind the Allied Armies for a year or two, and now returned to Holland to occupy seats of authority" ($91).

Vertaling:

"Het burgerbestuur had een symbolische heropleving, want in elke gemeenschap hervatte de burgemeester van het pre-quisling-tijdperk zijn ambt. Maar zo snel mogelijk nam de Nederlandse militaire regering het over. ... 'Militair Gesag' is niet zo populair bij veel Nederlandse beschavingen , die het gevoel hebben dat hun zaken voor hen worden geleid door Nederlandse officieren die al een jaar of twee comfortabel in Engeland of achter de geallieerde legers woonden, en nu naar Nederland zijn teruggekeerd om gezag te bezetten "($ 91).

Ongeveer drie weken na de vermeende 'bevrijding' in Wageningen werd het vooroorlogse bestuur van Nederland dat naar hun functies terugkeerde in het geheim onder militair standrecht geplaatst. Volgens de Lieber Code, de juridische basis voor de Neurembergse Tribunalen die op elk land van toepassing is verklaard, wordt militair standrecht pas opgeheven na speciale proclaimaitie van het hoofd der strijdkrachten, of bij expleciete vermelding in het vredesverdrag tussen strijdende partijen:

"Martial law does not cease during the hostile occupation, except by special proclamation, ordered by the commander-in-chief, or by special mention in the treaty of peace concluding the war, when the occupation of a place or territory continues beyond the conclusion of peace as one of the conditions of the same."

Vertaling:

"De staat van beleg houdt niet op tijdens de vijandige bezetting, behalve door een speciale proclamatie, bevolen door de opperbevelhebber, of door speciale vermelding in het vredesverdrag dat de oorlog beëindigt, wanneer de bezetting van een plaats of gebied na de sluiting voortduurt van vrede als een van de voorwaarden daarvan."

Lieber Code, artikel 2. 

https://archive.org/download/pdfy-NG4E2nsEimXkB5mU/The%20Lieber%20Code%20Of%201863.pdf

Het Nederlandse militaire standrecht is nooit per proclaimatie van het hoofd der strijdkrachten opgeheven. De duitse regering werd niet erkend en een vredesverdrag is er nooit gekomen. De Nederlandse staatsindeling is vanaf 1940 het door de Duitse bezetter ingestelde Staatsrecht 1940-1941 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.831161752.html/overzicht-van-de-wijzigingen-in-ons-staatsrecht--1940-1941---samengesteld

Dit nazi-staatsrecht, wat nog steeds de huidige staatsindeling bepaalt, is onder autoriteit van Bernhard zur Lippe Biesterveld na de capitulatie van de Duitse strijdkrachten onder militair standrecht voortgezet, waarmee zijn burger-schoonmoeder Wilhelmina naar de functie van Rijkskanselier werd verheven, welke functie nu door zijn kleinzoon Willem-Alexander von Amsberg wordt bezet. Dat betekent dat we vandaag de dag nog steeds onder militair standrecht leven.

Mijn éne grootvader zat in het verzet, mijn andere grootvader vocht mee in de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Zij zagen hun vrienden sneuvelen die hun leven waagden voor onze vrijheid. Zij brachten deze grote offers niet om een nieuwe militaire dictatuur aan de macht te helpen of voort te zetten, waar je betaalslaaf bent van een zelfverklaarde koning, en je bij willekeurige identiteitscontroles onder dreiging van geweld aan de staatspolitie een ausweis (id-kaart) moet tonen.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1149970538442313&id=100002881329771

Laat het duidelijk zijn dat een ieder die dit artikel verwijdert (censureert), of mij (of anderen) in leven of vrijheid bedreigt, zich schuldig maakt aan het plegen van oorlogsmisdaden tegen de bevolking, en daarvoor onder Neurenbergse principes vervolgd kan worden.

Delen wordt gewaardeerd.

Je hebt mijn toestemming deze tekst onveranderd en in zijn geheel te copiëeren en te publiceren onder bronvermelding van Karel van de famillie Bagchus.
Gepubliceerd naar eer en geweten op 1 juni 2021.

Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)